096.166.2839

Để hạn chế được tối đa rủi ro trong đầu tư, điều đầu tiên ta phải nắm được rủi ro đến từ đâu và nó thuộc loại rủi ro gì?

hạn chế rủi ro
quản trị rủi ro

Bất động sản luôn là kênh đầu tư có thể nói là hấp dẫn nhất trong tất cả các kênh đầu tư. Sự hấp dẫn nằm ở tính siêu lợi nhuận của mảng đầu tư này, tuy nhiên rủi ro luôn đi đôi với cơ hội.

Việc không có rủi ro được xem là điều không tưởng trong đầu tư, chỉ có thể giảm thiểu hoặc hạn chế rủi ro.

Rủi ro có thể phân thành 3 loại:

  1. Rủi ro thị trường, đó là việc tăng, giảm, sôi động hay trầm lắng của giao dịch mua bán trong từng thời điểm, giai đoạn thị trường, đây là việc rất khó và gần như không thể nắm bắt mà chỉ có thể dự doán
  2. Rủi ro thông tin, Bao gồm các rủi ro về tính pháp lý của thửa đất, căn nhà… hay các vấn đề pháp lý của một dự án, thông tin về năng lực chủ đầu tư… Việc không năm rõ thông tin cũng sẽ dẫn đến rủi ro đầu tư
  3. Rủi ro tâm lý, việc mua bán vẫn luôn được chi phối bởi cảm xúc tâm lý, vì vậy những tâm lý thường gặp có thể dẫn đến rủi ro điển hình là tâm lý sợ (sợ hết sợ không mua được..), giá rẻ hay gọi là hám lợi mù quán là một trong những tâm lý gây rủi ro nghiêm trọng.

Để hạn chế được tối đa rủi ro trong đầu tư, điều đầu tiên ta phải nắm được rủi ro đến từ đâu và nó thuộc loại rủi ro gì? Quan trọng hơn hết trong việc giảm thiểu rủi ro đó là thông tin về bất động sản đó phải đầy đủ để không nảy sinh những sai lệch trong các phân tích, đánh giá và nhận định đầu tư của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *